thuisverpleging, Helchteren, Houthalen, verpleegster, verzorging, thuis, verpleging, zelfstandig, palliatieve, wondzorg, Kathleen, Gregoor, zorg, centraal, uwzorgcentraal, thuiszorg, thuis verzorgen, bedbad, toilet, intiem, hulp, bed, wassen, lavabo, douche, aankleden, uitkleden, incontinentiemateriaal, kleden, toiletbezoek, hygiënische, zorgen, palliatieve, wondzorg, wondzorg, sondevoeding, stomazorg, inspuitingen, zalven, medicatie, infusietherapie, tpn, palliatieve zorg, lavement, diabetes, oogverzorging, operatie, suprapubische sonde, steunkousen, steunverband, zelfstandig, palliatieve, wondzorg, verpleging aan huis
GSM|0468 49 90 60

Groepspraktijk

info@uwzorgcentraal.be

Meer info?

Medische zorgen op maat

Medische zorgen op maat

Nood aan medische zorgen op maat? Wij proberen zo dicht mogelijk bij de patiënt te staan. Via regelmatig overleg met de familie, dokters en andere zorgverleners krijgen we een duidelijk totaalbeeld van de gezondheidstoestand van onze patiënten en kunnen we een optimale verzorging garanderen.

Voor alle medische zorgen is een doktersattest vereist. Deze zorgen worden eveneens vergoed door het ziekenfonds. Meer info kan je terugvinden bij de rubriek betalingswijze.

 

Een overzicht van onze diensten

 

Wondzorg

Wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Een goede observatie van een verpleegkundige is daarom uiterst belangrijk. Bij een complexe wonde is een professionele behandeling zeker nodig.

Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om te eten of onvoldoende zelf kunnen eten. De voeding wordt in dat geval toegediend via een sonde in de neus of rechtstreeks naar de maag met behulp van een voedingspomp.

Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

Inspuitingen & Zalven

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het aanbrengen van zalven.

Medicatie

Lukt het niet om zelf uw medicatie klaar te zetten of in te nemen, dan vullen wij wekelijks uw medicatie verdeelbox en houden toezicht op de inname van de medicatie.

Infusietherapie

Aanbrengen en verversen van infusen voor het intraveneus (in de ader) toedienen van geneesmiddelen en pijnbestrijders.

TPN

Totale parenterale nutritie (tpn) of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Het toedienen kan enkel gebeuren door verplegers die daarvoor zijn opgeleid.

Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. De psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving zijn enorm belangrijk. Meer info

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

Opvolging diabetes

Integrale verzorging en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

Oogverzorging

Als voorbereiding en als nazorg bij een chirurgische ingreep aan het oog.

Suprapubische sonde

Is een blaaskatheter die het lichaam verlaat via de buikwand. Meermaals per week komen we de insteekplaatsen verzorgen. Indien nodig wordt de blaas gespoeld.

Steunkousen & Steunverband

Andere zorgen

thuisverpleging, Helchteren, Houthalen, Peer, Hechtel, verpleging, verpleegster, verzorging, thuis, medische, zelfstandig, palliatieve, wondzorg, Kathleen, Gregoor, zorg, centraal, wondzorg, sondevoeding, stomazorg, inspuitingen, zalven, medicatie, infusietherapie, tpn, palliatieve zorg, lavement, diabetes, oogverzorging, operatie, suprapubische sonde, steunkousen, steunverband